v class="main">

Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi
Şaban Suat ÖZSARIYILDIZ

Bölüm Başkanı

[ssozsariyildiz@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Alper AYDEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

[aydemir@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Şebnem YALTIR

Bölüm Başkan Yardımcısı

[syaltir@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Tefaruk HAKTANIR

Öğretim Üyesi

[thaktanir@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Kamuran ARI

Öğretim Üyesi

[kamuran@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet HASNALBANT

Öğretim Üyesi

[mhasnalbant@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör. Dr.
Ertan SÜLEV

Araştırma Görevlisi

[esulev@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Merve ARPACIKTAŞ

Araştırma Görevlisi

[marpaciktas@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof.Dr.
Bekir AKTAŞ

Misafir Öğretim Üyesi

[baktas@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Tuncay KARAASLAN

Misafir Öğretim Üyesi

[tuncay@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.Dr.
Demet Çidem DOĞAN

Misafir Öğretim Üyesi

[demetcidem@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Üyesi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Hacer Melike İPŞİRLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[hacermelike@gmail.com]

Detay

Öğr.Gör.
Mehmet UZUN

Misafir Öğretim Üyesi

[m.uzun@uzunyapi.com.tr]

Detay

Yukarı