Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi
Şaban Suat ÖZSARIYILDIZ

Bölüm Başkanı

[ssozsariyildiz@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Alper AYDEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

[aydemir@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Şebnem YALTIR

Bölüm Başkan Yardımcısı

[syaltir@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Tefaruk HAKTANIR

Öğretim Üyesi

[thaktanir@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Kamuran ARI

Öğretim Üyesi

[kamuran@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet HASNALBANT

Öğretim Üyesi

[mhasnalbant@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör. Dr.
Ertan SÜLEV

Araştırma Görevlisi

[esulev@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Gül AKPINAR EROL

Araştırma Görevlisi

[gerol@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Merve ARPACIKTAŞ

Araştırma Görevlisi

[marpaciktas@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Doç.Dr.
Bekir AKTAŞ

Misafir Öğretim Üyesi

[baktas@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Ceren AYDEMİR

Misafir Öğretim Üyesi

[cseyhan@nny.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.Dr.
Talha TAŞKANAT

Misafir Öğretim Üyesi

[talhataskanat@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Kadriye Nur SAYKI

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr.Gör.Dr.
Demet Çidem DOĞAN

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr. Gör.
Nükhet Ünal RUTLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[nunal@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Üyesi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Yukarı