Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi
Şaban Suat ÖZSARIYILDIZ

Bölüm Başkanı

[ssozsariyildiz@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Ertan SÜLEV

Öğretim Üyesi

[esulev@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Merve ARPACIKTAŞ

Araştırma Görevlisi

[marpaciktas@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof. Dr.
Bekir AKTAŞ

Misafir Öğretim Üyesi

[baktas@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Tuncay KARAASLAN

Misafir Öğretim Üyesi

[tuncay@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Kamuran ARI

Misafir Öğretim Üyesi

[kamuran@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör. Dr.
Demet Çidem DOĞAN

Misafir Öğretim Görevlisi

[demetcidem@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Görevlisi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Görevlisi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Hacer Melike İPŞİRLİ

Misafir Öğretim Görevlisi

[hacermelike@gmail.com]

Detay

Öğr. Gör.
Mehmet UZUN

Misafir Öğretim Görevlisi

[m.uzun@uzunyapi.com.tr]

Detay

Yukarı