Akademik Kadro


Doç. Dr.
Ali BOZER

Bölüm Başkanı

[abozer@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Şaban Suat ÖZSARIYILDIZ

Bölüm Başkanı Yardımcısı

[ssozsariyildiz@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Tefaruk HAKTANIR

Öğretim Üyesi

[thaktanir@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Kamuran ARI

Öğretim Üyesi

[kamuran@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet HASNALBANT

Öğretim Üyesi

[mhasnalbant@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Alper AYDEMİR

Öğretim Üyesi

[aydemir@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Şebnem YALTIR

Öğretim Üyesi

[syaltir@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Ertan SÜLEV

Araştırma Görevlisi

[esulev@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Gül AKPINAR EROL

Araştırma Görevlisi

[gerol@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Merve ARPACIKTAŞ

Araştırma Görevlisi

[marpaciktas@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof.Dr.
Ali KAYA

Öğretim Üyesi

[akaya@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Talat ÖZPOZAN

Misafir Öğretim Üyesi

[tozpozan@nny.edu.tr]

Detay

Prof. Dr.
Mehmet GÜNDÜZ

Misafir Öğretim Üyesi

[gunduz@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Didem KAYA

Misafir Öğretim Üyesi

[didemkaya@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Beril TEZELLER ARIK

Misafir Öğretim Üyesi

[barik@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Emin ÇAKILCI

Misafir Öğretim Üyesi

[ecakilci@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Şevket ASLAN

Misafir Öğretim Üyesi

[sevketaslan@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.Dr.
Demet Çidem DOĞAN

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr. Gör.
Mehmet UZUN

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr. Gör.
Nükhet Ünal RUTLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[nunal@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Üyesi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Ümit YALDIZ

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Yukarı