Akademik Kadro

Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
[thaktanir@nny.edu.tr] 
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi  Şaban Suat ÖZSARIYILDIZ
[ssozsariyildiz@nny.edu.tr] 
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran ARI
[kamuran@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali BOZER
[abozer@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HASNALBANT
[mhasnalbant@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper AYDEMİR
[aydemir@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Z. Yeşim ALEMDAR
[yalemdar@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Ertan SÜLEV
[esulev@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Gül AKPINAR EROL
[gerol@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Merve ARPACIKTAŞ
[marpaciktas@nny.edu.tr]
Araştırma Görevlisi

  

Misafir Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Fatih ALTUN
[faltun@erciyes.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
[mozdemir@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Uğur ŞAHİN
[ugurs@nny.edu.tr]
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
[zkaya@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Erdal UNCUOĞLU
[erdalu@erciyes.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Doç . Dr. Bekir AKTAŞ
[bekaktas@gmail.com]
Misafir Öğretim Üyesi
Ögr. Gör. Dr. Murat KÖMÜRCÜ
[mkomurcu@nny.edu.tr]
Misafir Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Mehmet UZUN
.
Misafir Öğretim Üyesi

 



Yukarı