Çalışma Alanları

Bir yapı türüne ihtiyaç duyulan her yerde mutlaka bir de inşaat mühendisine ihtiyaç vardır. Gelişen, büyüyen, dinamik iş gücüne ihtiyaç duyan ülkemizde, planlı ve doğru sosyal stratejilerle kentsel büyümeyi sağlayacak iyi yetişmiş inşaat mühendislerine talep vardır. Bu yüzden inşaat mühendislerinin iş bulma olanağı çok fazladır. İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü büroda gerçekleşse de, önemli bir bölümü uygulama alanında yer alır.

Türkiye’deki toplam yatırımların % 46,1’ini inşaat sektörü oluşturmaktadır. İnşaat sektörü kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün üretime geçmesini sağlamaktadır. İnşaat sektörü, yoğun iş gücü kullanımı ile ülke istihdamına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden çalışma alanları geniştir.

İnşaat mühendisleri;

• Yapı proje tasarım bürolarında, 

• Danışmanlık hizmeti veren inşaat sektörü birimlerinde,

• Üniversiteler ve araştırma kurumlarında akademisyen veya Ar-Ge personeli olarak,

• Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı gibi tüm resmi kurumların inşaat dairelerinde,

• Konut, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları gibi tüm bina inşaatlarında; yol, baraj, havalimanı, liman, su iletim hatları ve köprü gibi yapı inşaatlarında müteahhitlik hizmeti veren firmalarda,

çok rahat iş imkânı bulabilirler.

 Yukarı