Gerekli Vasıflar

Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. İnşaat mühendisi olmayı arzu eden bir kimsenin matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgisinin olması beklenir. Ayrıca iyi iş ilişkileri kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına kolaylıkla iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.Yukarı