Programın Özellikleri

Araştırma ve Proje Temelli Eğitim Anlayışı;

 

Eğitim anlayışımızda, mühendis adaylarının kendi deneyimleri aracılığıyla öğrenmesine önem verilecektir. Bu amaçla teorik derslerde klasikleşmiş ezberci konu anlatımı yerine bilimsel düşünmeyi, bilgi kaynaklarına ulaşmayı, neden sonuç ilişkisini kurmayı öğretmek hedeflenecek, bunların sonucu olarak da öğrencilerimize problem çözme becerisi kazandırılacaktır.

Sosyal Bir Süreç İçerisinde Öğrenme;

 

Öğrenmenin ve gelişmenin temelinde sosyal etkileşim bulunmaktadır. Öğrenciler birbirleriyle ve öğretim üyeleriyle olan sosyal etkileşimi sayesinde meslek hayatında karşılaşacakları problemleri çözerken kullanabilecekleri birikimi elde ederler. Böylece paylaştıkları ortak bir anlayışla öğrenme süreci verimli kılınacak ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırılmış olacaktır. Bu sosyal öğrenme yapısını gerçekleştirmek üzere mühendis adaylarımızın mevcut araştırma projelerine katılımı desteklenecek ve mühendis adaylarına öğretim üyeleriyle beraber araştırma ve geliştirme olanakları sunulacaktır.

Yeniliklere Açık Mühendislik Anlayışı;

 

Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere, barajlardan otoyollara, fabrikalardan asma köprülere kadar değişik amaçlara hizmet eden yapılar modern yapı teknolojileri kullanılarak inşa edilmektedir. Teknolojik gelişimin çok hızlı olduğu zamanımızda mühendislik profili ve mühendislerden beklentiler de aynı ölçüde değişmektedir. Mühendislerin bu gelişim ve değişim nedeniyle oluşan beklentilere cevap verebilmesi için, mühendislik eğitiminin de teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Son yıllarda İnşaat Mühendisliği alanındaki yenilikler doğrultusunda teknolojik gelişmeler ve kullanılan modern yöntemlere bağlı olarak oluşturulacak ders içerikleri ve müfredatıyla açılması önerilen program bu tür gelişme ve yeniliklere açık olacaktır.

Gelişen teknolojiyle her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de yapılan uygulamaların kalitesi gittikçe yükselmekte ve zaman kullanımı önem arz etmektedir. Teorik bilgilerle donatılmış mühendis adaylarına, bilgisayar destekli analiz ve tasarım dersleriyle gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacak, böylece sektörün ihtiyaç duyduğu, tasarım ve üretimde teknolojiyi etkin kullanma yeterliliğine sahip nitelikli mühendisler yetiştirilecektir.

Müfredatı Takip Etme Kendin Oluştur;

 

Kemikleşmiş bir eğitim müfredatı yerine öğrencinin sorumluluk alıp kendini yönlendirebileceği esnek bir program gereklidir. Bu düşünceden hareketle ilk yıl fizik, matematik, kimya gibi genel dersler, ikinci yıl İnşaat Mühendisliği için gerekli teknik ve teorik alt yapıyı oluşturacak bölüm dersleri ve bunlara ek olarak iktisat, işletme, hukuk, yönetim bilimleri gibi sosyal dersler verilecektir. Üçüncü ve dördüncü yıllardaki müfredat ise mühendis adaylarımızın kendi yönelimleri doğrultusunda ağırlıklı olarak seçmeli derslerden oluşacaktır.

Mezunlarımız inşaat mühendisliği bilim ve teknolojisine ait problemleri matematik, fizik ve mühendislik bilgisini kullanarak pratik ve etkin çözüm üretebileceklerdir. Bunun yanı sıra mezunlar İnşaat Mühendisliği bölümü içerisindeki Yapı, Su, Ulaştırma, Zemin ve Malzeme Ana Bilim Dallarına ait temel bilgi birikimine sahip olacaklardır.

İş Hayatına Yüksekten Başla;

 

Mezunlarımız eğitim-öğretim hayatları boyunca görecekleri ileri seviyedeki İngilizce eğitimi sayesinde uluslararası inşaat projelerinde diğer ülkeleri temsil eden mühendislerle teknik detayları tartışabilecek seviyede yabancı dile sahip olacaklardır. Ayrıca iş hayatında çok önemli olan sözel sunumlar ve yazılı raporlarla teknik materyalin etkin bir şekilde aktarma kabiliyetine, inşaat projelerinde liderlik, girişimcilik ve etkin takım çalışması kabiliyetine sahip olarak bir adım önde olacaklardır.Yukarı