Neden İnşaat Mühendisliği?

İnşaat Mühendisi Çağdaş Uygarlığın Mühendisidir.

 

Mühendislik; bilimsel ve matematiksel bilgileri, deneyimleri ve muhakemeleri insanların yararına bir şeyler üretmek için karar alma ve uygulama sanatıdır. İnşaat Mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

 İnşaat Mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları Yapı Mühendisliği, Malzeme Bilimi, Zemin Mühendisliği, Su Mühendisliği  ve Ulaştırma Mühendisliği konulardır.

 Yukarı